Bana biri açıklasın şunu lütfen hani çıkarımını formülünü falan